Anbar müdiri

Anbar müdiri müəssisə daxilində məhsullar və materialların saxlanılması və paylaşdırılmasını yönləndirir, əlaqələndirir, ehtiyatların qeydiyyatını aparır və cədvəllər tərtib edir. O, materiallar və məhsulların daşınması, qəbulu, saxlanılması və yoxlanılması ilə məşğul olan işçilərin fəaliyyətlərinə nəzarət edir, eyni zamanda anbar-daxili vəzifələr ilə əlaqədar müsahibələr aparır, xidmət üzrə gözləntilərə uyğun olaraq işçiləri seçir, işə götürür və onlara təlim keçir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF