Attraksion operatoru

Attraksion operatoru karusel və ya digər əyləncə attraksionlarının fəaliyyətini lazımi şəkildə təmin edən şəxsdir. O, attraksionu hərəkətə gətirən cihazlar vasitəsilə attraksionu idarə edir və attraksionun fəaliyyətini sona qədər nəzarətdə saxlayır. Bu peşə sahibi prosesin təhlükəsiz həyata keçirilməsinə cavabdehdir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF