Avtoqreyder maşınisti

Avtoqreyder maşinisti ağır qreyder qurğusu vasitəsilə müvafiq işlək hissələrdən istifadə etməklə torpağı qazma, yerini dəyişmə, hamarlama, eləcə də boşaltma, xəndək açma, qar təmizləmə kimi əməliyyatları yerinə yetirir. O, eyni zamanda səlahiyyətləri çərçivəsində öz avadanlıqlarına texniki xidmət göstərir və onları təmizləyir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF