Bənna

Bənna və əlaqədar işçilər divarları, arakəsmələri, arkaları və başqa strukturları qurmaq və təmir etmək üçün kərpic, mişarlanmış əhəng daşı və digər tikinti bloklarını müxtəlif növlü və təyinatlı inşaat məhlulu ilə hörürlər.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF