Bina və abidələrin mühafizəsi və bərpası üzrə mühəndis

Bina və abidələrin mühafizəsi və bərpası üzrə mühəndis bina və mədəni obyektlərdə bərpa işlərini idarə edir, əvvəlcədən aparılan əhəmiyyətli qiymətləndirmələrin əməliyyat planına daxil edilməsi, təmir və texniki xidmət işlərinin aparılması üçün ənənəvi tikini texnikasının araşdırılması, tikinti işləri aparan və ya onları başa çatdıran zaman məkanın və onun ətraf ərazisinin mədəni vəhdətinin saxlanması ilə bağlı standartlara əməl edir, bina və konservasiya işləri ilə bağlı idarəetmə planından irəli gələn tələblərə cavab vermək üçün mütəxəssislərdən məsləhət alır. O, razılaşdırılmış standartlara uyğun olaraq təmir və bərpa işləri üçün məsul şəxsdir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF