Daxili auditor

Daxili auditor təsərrüfat subyektində maliyyə-təsərrüfat risklərinin idarə olunmasını, nəzarət mühiti və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir. O, müəssisənin fəaliyyətində qanunvericiliyin (qaydaların) tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədi ilə struktur bölmələrində (şöbə və filiallarda) auditi həyata keçirir, müvafiq hesabatlar hazırlayır və audit planına uyğun olaraq risklərin minimallaşdırılması üzrə tövsiyələri rəhbərliyə (Müşahidə Şurası və/və ya Audit Komitəsinə) təqdim edir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF