İllüstrator

İllüstrator kitab, jurnal, qəzet, sayt, film, biznes kart, buklet və s. bu kimi intellektual materiallara vizual dolgunluq, unikallıq, cəlbedicilik və kreativlik qatmaq üçün xüsusi görünüş verir. O, müxtəlif KİV-lərdə – qəzet və jurnal redaksiyalarında, televiziya və radiolarda, internet-saytlarda, kinostudiyalarda, nəşriyyatlarda, reklam agentliklərində, dövlət bayram və tədbirlərində dekorasiya eskizlərinin hazırlanmasında iştirak edir eləcə də bəzi böyük müəssisılərdə daxili nəşrlərdə, fəaliyyət göstərir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF