İnşaat mühəndisi

İnşaat mühəndisi binalar, sənaye obyektləri, avtomobil yolları, dəmir yolları, hava limanları, körpülər, kanallar, dəniz limanları, dambalar, suvarma sistemləri, kəmərlər, elektrik stansiyaları, su təchizatı və kanalizasiya sistemləri və tullantıların atılması qurğuları kimi obyekt və strukturlarda tikinti və texniki xidmət işlərini həyata keçirir. O, eyni zamanda tikinti zamanı dizayn, hazırlıq, monitorinq və nəzarət kimi mühəndislik funksiyalarını yerinə yetirir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF