İnşaatda keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis

Keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis müəssisə və təşkilatlarda keyfiyyət siyasətinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə köməklik edir, işin icrasına nəzarət edir, təhlillər, keyfiyyət qiymətləndirmələri aparır və düzəlişlər təklif edir, həmçinin keyfiyyət standartları, məlumatlandırma ilə bağlı səlahiyyətli qurumlar ilə əməkdaşlıq edir və müəssisəni keyfiyyət normaları haqqında məlumatlandırır. O əsasən tikinti müəssisələri, səlahiyyətli dövlət qurumları və daşınmaz əmlak üzrə məsləhət (konsaltinq) şirkətlərində işləyirlər.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF