İnzibati işlər üzrə köməkçi

İnzibati işlər üzrə köməkçi təşkilatda bir və ya daha çox gündəlik inzibati xidmətləri, o cümlədən sənədlərin saxlanması, məlumatların bölüşdürülməsi, məktubların paylanması, avadanlıqların planlaşdırılması, maddi texniki təminat, qeydiyyatın aparılması, sənədlərin nüsxəsinin çıxarılmasını planlaşdırır və digər əlaqədar inzibati vəzifələri yerinə yetirir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF