İsitmə, soyutma və havalandırma sistemləri üzrə texnik

İsitmə, soyutma və havalandırma sistemləri üzrə texnik yaşayış yerləri və kommersiya müəssisələrində isitmə, soyutma və havanlandırma sistemlərini qurur, xidmət göstərir və təmir edir. Bu peşə sahibinin vəzifələrinə iqlimin təsirinin, enerji sərfiyyatının, səs-küyün ölçülməsi, izolyasiyası və quraşdırma işləri daxildir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF