İT administratoru

İT administratoru müəssisə və ya təşkilatda informasiya sistemini və/və ya şəbəkəni təmin edir, işlədir və onların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verir. O, serverlərin quraşdırılması, təmin edilməsi və yaxşılaşdırılması işini yerinə yetirir. O, informasiyanın təhlükəsizliyini təmin edir. Onun vəzifələri sırasına, digərləri ilə yanaşı, informasiya sisteminin müəssisənin tələblərinə uyğun olaraq effektiv və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməsini, həmkarların ixtisas səviyyəsinin daimi olaraq artırılmasını təmin etmək də daxildir. O, yüngül proqram işlərini də həyata keçirir (adətən, tapşırıqların avtomatlaşdırılması üçün proqramların yazılması prosesini əhatə edən komanda faylının hazırlanması).

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF