Kargüzar

Kargüzar, sənədləri kompyuterdə tərtib edir, çap edib çoxaldır daxil olan sənədləri qəbul edir, qeydiyyatını rəsmiləşdirir, əlaqəli bölmələrə (e-mail, fax, poct) göndərir, sənədlərin qeydiyyatını aparır və yola salır, xidməti sənədlərin mühafizəsini təmin edir, cari arxiv sənədlərini sistemləşdirir və mühafizə edir. İcra olunmalı sənədlərin icrasına nəzarət edir, sənədləri arxivə təhvil vermək üçün hazırlayır və arxivə təhvil verir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF