Kitabxanaçı

Kitabxanaçı, kitabxanaya daxil olan müxtəlif növ (elmi, informativ, mədəni, texniki, iqtisadi, ticarət və s.) çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını (kitab, qəzet, jurnal, broşür, audio və video formatlı informasiya daşıyıcıları, CD,DVD və s.) qəbul edir, toplayır, qeydiyyatını aparır, kitabxana təsnifatı əsasında sistemləşdirir, kataloqunu hazırlayır, mühafizə edir, elektron resusrslar bazası yaradır, onlara ictimai çıxışı və istifadəni təmin edir və onların sistemli ictimai istifadəni, elektron kataloq vasitəsilə axtarışını təşkil edir. O, eyni zamanda istifadəçilərə tədqiqat xarakterli məsləhətlər verir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF