Landşaft memarı

Təbii estetik gözəlliyi və iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alaraq ictimai və şəxsi ərazilərin, torpaq sahələrinin landşaftını planlaşdırır və dizayn edir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF