Liftlərin quraşdırılması, onlara texniki xidmət və təmir üzrə işçi

Elektrik və ya hidravlik yükqaldırıcı qurğuların, eskalator və liftlərin quraşdırılması, təmir edilməsi, texniki nəzarətdən və sınaqdan keçirilməsi.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF