Məlumat bürosu mütəxəssisi

Məlumat bürosu mütəxəssisi, müştərinin/vətəndaşların ehtiyaclarına uyğun, müəssisə və ya təşkilat tərəfindən aparılan fəaliyyətlərlə bağlı məlumat verir. O, müvafiq məlumatların toplanması, nəşri və yayılması, sualların şəxsən, telefon və ya elektron poçt vasitəsilə cavablandırılması, elektron poçt və əməliyyat sistemləri ilə bağlı yardımın təmin edilməsi, aparılan əməliyyatlar haqqında məlumatların verilməsi üçün məsul şəxsdir. O, həmçinin telefon vasitəsi ilə şirkət və ya müəssisə daxili satışı həyata keçirə bilər.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF