Maliyyə meneceri

Maliyyə meneceri təsərrüfat sübyektinin maliyyə vəziyyətinə məsuliyyət daşıyır. O, təsərrüfat sübyektinin uzunmüddətli maliyyə strategiyasının layihəsini hazırlayır, həmçinin müəssisə rəhbərliyinin tələblərinə, eləcə də hüquqi normalara əsasən biznes planları və maliyyə hesabatlarını tərtib edir, riskləri minimuma endirməklə investisiyaların gəlirliliyini artırır, sərmayə qoyuluşu üzrə təkliflər verir və mühasibatlığa nəzarət edir, həmçinin təsərrüfat subyektinin ayrı-ayrı filiallarında, şöbələrində ona tabe olan işçilərin fəaliyyətini idarə və koordinasiya edir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF