Nəqliyyat vasitələrinin rəngsazı

Nəqliyyat vasitələrinin rəngsazı metal, plastik və ya qarışıq materiallardan ibarət olan səthləri rəngləmə prosesi üçün hazırlayır, müasir maşın, avadanlıq və alətlərdən istifadə etməklə rəngləmə, pardaxlama işlərini yerinə yetirir və tamamlayır. Zədələnmiş səthləri silinməz şəkildə təkrar rəngləyir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF