Optika məsləhətçisi

Optika məsləhətçisi çərçivələrin seçilməsi ilə əlaqədar müştəriyə kömək edir, müştəri üçün eynəyin ölçüsünü müəyyən edir, eləcə də çərçivələri optik vasitəyə dair resept ilə əlaqələndirir. Optik avadanlıqlardan istifadə etməklə eynək və ya linzaları təyin edir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF