Qaynaqçı və kəsici

Qaynaqçı və kəsici tapşırığın texniki xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə alətlərdən, o cümlədən qaynaq tutqacından istifadə etməklə, ən əsası isə yüksək dəqiqliklə və tərtib olunmuş proseduralara uyğun qaydada metal və ya plastik materialları bir-birinə birləşdirir, əridir və kəsir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF