Qazma qurğularının operatoru

Qazma qurğularının operatoru, müasir qazma maşınlarının köməyilə neft-qaz, tikinti, kəşfiyyat, köçürmə, test quyularının qazılmasını və tikintisini təmin edir. Qazma qurğularının operatorunun vəzifəsi mexaniki, hərəkətsiz və ya portativ qazma maşınları ilə işləmək, onlara nəzarət etmək və idarə etmək, eləcə də qazıntı zamanı qazıma məhlulunun parametrlərinin qorunmasını həyata keçirməkdir. Avadanlıqları idarə etməklə yanaşı, qazmaçı operatorlar maşının gündəlik təmizliyini, texniki xidmətin göstərilməsi və ya kiçik təmir işlərini həyata keçirirlər.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF