Rəqəmsal kinofilm nümayişi üzrə operator

Rəqəmsal kinofilm nümayişi üzrə operator rəqəmsal görüntülü kinoaparatı işə salır, istismar edir və texniki xidmət göstərir. O, filmləri yükləyir və film nümayişi aparatının ətrafının təmizliyini lazımi şəkildə saxlayır.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF