Sənaye ekoloqu

Sənaye ekoloqu effektiv sənaye sistemlərinin modelini hazırlamaq üçün ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji sistemin qorunub saxlanılması prinsiplərini tətbiq edir.

O, istehsalatda təbii resursların səmərəli istifadəsi və məhsul və xidmətlərdən istifadənin effektivliyini maksimallaşdırmaq üçün fiziki və sosial elmlər biliklərindən istifadə edir. O, həmçinin cəmiyyət məsələlərini və onların texniki sistemlər və ətraf mühitlə əlaqəsini də tədqiq edir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF