Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit üzrə mütəxəssis

Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit üzrə mütəxəssis, müvafiq qanunvericilik tələblərinə əsasən iş yerində çalışan bütün işçi heyətinin müəssisədaxili intizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və sanitar-gigiyena norma və qaydalarına riayət etməsi, eləcə də əmək prosesi zamanı sağlamlıq və təhlükəsizlik ilə bağlı risklər üzrə nəzarəti həyata keçirən, qayda və təlimatların hazırlanmasında məsuliyyət daşıyan şəxsdir. O, eyni zamanda, əməyin təhlükəsizliyinin qorunması üçün monitorinqlər aparır, çatışmamazlıqların aradan qaldırılması yönündə fəaliyyətlər həyata keçirir, işçilər ilə mütəmadi görüşlər keçirir, onları maarifləndirir və zərurət olduqda təlimlər təşkil edir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF