Satıcı-nəzarətçi

Satıcı-nəzarətçi, malların vitrində səliqəli və daxili qaydalara uyğun düzülüşünü təmin edir və yüksək satışlı məhsulların brendlərə uyğun rəflərdə düzülüşünə nəzarəti həyata keçirir. O, gündəlik görülən işlər barədə rəhbərliyə hesabat verir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF