Sosial işçi

Sosial işçi çətin həyat şəraitində olan insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qiymətləndirmə aparan, onların sosial xidmətə olan təlabatını müəyyən edən və sosial xidmət göstərən, habelə Azərbaycan Respublikasının “Sosial xidmət haqqında” Qanununda müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən işçidir. Sosial işin peşəkar tətbiqi zamanı sosial işçi müəyyən olunmuş etik qaydaları bilməli və onlara əməl etməlidir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF