Sosial xidmətçi

Sosial xidmətçi çətin həyat şəraitində olan insanlara sosial-məişət xidməti göstərən və insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sosial işçiyə xidmət planının icrasında kömək edən, habelə Azərbaycan Respublikasının “Sosial xidmət haqqında” Qanununda müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən işçidir. Sosial işin peşəkar tətbiqi zamanı sosial xidmətçi müəyyən olunmuş etik qaydaları bilməli və onlara əməl etməlidir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF