Taxtapuşçu

Taxtapuşçu konstruksiyalarını çiləkən (dranka), şifer, qır, alüminium, taxta, gil, tol və kirəmit kimi müvafiq materiallar ilə örtür. Konstruksiyaların hissələrini bərkitmək, germetləşdirmək, izolyasiya etmək və səsi təcrid etmək üçün damlar, yan örtüklər və divarlara maddələr çiləyə bilərlər. Taxtapuşçular yeni dam örtüklərinin quraşdırılması və onların təmiri ilə məşğul olurlar.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF