Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi üzrə işçi

Tullantıları çeşidləyən işçi müxtəlif əşyalardan ibarət, tərkibində təkrar emala yararlı materialların, (şüşə, kağız, plastik, taxta, metal, qida qalıqlarının və. s.) daxil olduğu tullantı qarışıqlarını çeşidləyir, təkrar emala göndərir, emala yararsız tullantıları boşaldılması üçün hazırlyır və göndərir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF