Vebmaster

Vebmaster internet və intranet veb saytların layihələndirilməsi, hazırlanması, saxlanılması və yenilənməsi üçün məsul olan şəxsdir. Onlar əlavə işçilər və ya kənar xidmətlərin idarə olunması üçün məsul olan menecer funksiyasını yerinə yetirirlər.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF