Yol tikintisi maşınlarının operatoru

Yol tikintisi maşınlarının operatoru ayrı-ayrılıqda torpağı qazmaq, yerini dəyişmək və hamarlamaq, habelə konsturksiyaları quraşdırmaq, beton tökmək və səthə digər ağır səki daşlarını qoymaq üçün bir və ya bir neçə növ tikinti maşınlarını, o cümlədən avtoqreyder, buldozer, skreper, kompressor, nasoslar, kranlar, mexaniki kürəklər, traktorlar və ya ön tərəfdən yük vuran maşınları idarə edir. O, binalar, körpülər və qazma quyularının bünösvrəsi üçün özül svayı qazma və vurma vasitəsi ilə torpağın dərin qatlarına quraşdırır. Yol tikintisi maşınlarının operatoru həmçinin öz avadanlıqlarına texniki xidmətin göstərilməsi və onların təmizlənməsinə cavabdehdir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF