Yol tikintisi üzrə mühəndis

Yol tikintisi üzrə mühəndis yollar, suötürücü və kommunikasiya ötürücü borular, drenaj sistemləri, dəmir yolları, hava limanlarının uçuş-enmə zolaqları və digər süni qurğuların tikintisi və təmirinin planlaşdırılması, lahiyələşdirilməsi, smetanın tərtib olunması, cizgilərinin çəkilməsi, nəzarət edilməsi ilə əlaqədar texniki vəzifələri yerinə yetirir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF